Türkiye’deki Termik Santraller

by Sesa Teknik

Termik Santraller, katı fosil yakıtların kimyasal enerjisinin kazanlarda buhar elde etmek için kullanıldığı ve Rankine su-buhar çevrimine uygun Buhar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralleridir. Türkiye’deki termik santrallere ve sahipleri şirketlere bir göz atalım.
Read more